star chick-chat.org star Женски работи star Моето бебе star Библиотека "За мама и бебе"
Страници: 1 2 [Всички]   Надолу
  Изпечатай  
Автор Тема: Библиотека "За мама и бебе"  (Прочетена 58133 пъти)
Mina
Newbie
*
Публикации: 9369« -: Април 17, 2007, 17:26:16 »

За мама:

 

Първи признаци на бременност

Калкулатор

Размери на бебето по седмици

Как изглежда бебо в корема на мама

Филмчета на Discovery за развитието на плода

Бременността и красотата ръка за ръка


Гимнастика за бременни:


Фит-бол
Гимнастика за бременни- ФЦ Младост
Йога за бременни
Аеробна видеопрограма-Фитмама

Бременност и здраве

Борба с хремата по време на бременност

Спина бифида-или защо трябва да взимаме фолиева киселина

Киселини през бременността

Изтръпване и спазми

Покачване на теглото по време на бременност

Задължителни изследвания по време на бременност

Биохимичен скрийнинг

Фетална морфология

За стволовите клетки


Специализирани АГ заведения:

II САГБАЛ Шейново
София, ул. Шейново 19
за прегледи и консултации: 02/ 965 94 61, 965 94 55
за курсове и беседи: 02/ 965 94 37
за раждане: 02/ 965 94 11, 965 94 50

Първа Специализирана Акушеро-гинекологична болница
за активно лечение "Света София" ЕАД

1330 София, кв. Красна поляна
ул. "Миxaлaки Ташев" 2
тел.: 920 2029/ 30,31,32,33,34
ел. поща: info@1agb.com
http://www.1agb.com/

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА "ВИТА"
Телефони:(02) 943-43-98; 846-53-76; 960-49-50
Факс: (02) 944 13 43
е-mail: vita@intech.bg.
Адрес:
Многопрофилна болница за активно лечение "ВИТА"
ул. “Драговица“ №9
София 1505


Чанта за болницата

Някои болници имат специални изисквания.

1.   Документи: лична карта; обменна карта; направление за хоспитализация;
2.   Чехли за стаята.
3.   Джапанки за банята
4.   Къси чорапи.
5.   Нощница с копчета отпред (в повечето болници дават служебни – всеки ден се сменят със стерилни)
6.   Сутиен за кърмене; долно бельо - тип бабешко – т.е. по-дълбоки гащи (ако си след операция, плитките гащи ще се падат точно на шева)
7.   Халат/Жилетка
8.   Тоалетни принадлежности (четка/паста за зъби, шампоан, сапун), мокри кърпи (за обтриване – ако си секцио, не трябва да се мокриш).
9.   Четка за коса, грим (J), ластик за коса.
10.  Кърпи: за баня, за лице и ръце, за гърди, изолационна кърпа при кърмене. Хубаво е да са нови – особено тези за гърдите, и изпрани с бебешки прах
11.   2 пакета дамски превръзки, лигнин (обикновено в болницата дават)
12.   Мокри кърпи, салфетки.
13.   Минерална вода (ако си секцио – поне 3 л., налята в малки шишета със спортен накрайник).
14.   Джобни пари.
15.   Мобилен телефон,фоно-карта, зарядно устройство.
16.   Прибори за хранене (чаша, вилица, лъжица, нож).
17.   Медикаменти-Гармастан (при нужда), течен аналгин, витамин С (помага за лохиите)
18.   Помпа за изцеждане (при нужда)
19.   Тоалетна хартия.
20.   Подплънки за гърди за кърмачки (при нужда)
21.   Ластични гащи
22.   Шоколад (за след раждането)
23.   Тампони за грим (практични са за почистване на гърдите преди кърмене)


Майчинството-счетоводно

Привет на всички бъдещи и настоящи мами.В тази тема ще стане дума за всички промени в КСО, които напоследък се случиха, или по ясно казано-платеното майчинство,което вече възлиза на 315 дни , от които 45 дни преди раждането и 270 след него.В този но вариант на платено майчинство за пръв път се дава възможност,полученото впоследствие обезщетение да е по голямо от внесените осигуровки.
По долу на чист български език , ще стане ясно как става това.

В Раздел III на НАРЕДБА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, И ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ ИЛИ ЗА БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ , четем следните текстове които касаят пряко:

Раздел III
Изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане

Чл. 5. (1) Среднодневното брутно възнаграждение, от което се изчислява дневното парично обезщетение за временна неработоспособност или за бременност и раждане, се определя, като сборът от сумите на среднодневното брутно трудово възнаграждение и/или от среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски, и/или среднодневната минимална работна заплата и/или среднодневното обезщетение за временна неработоспособност или за бременност и раждане, умножени по броя на работните дни, за които се отнасят, се раздели на общия брой на работните дни за 6-месечния период, предхождащ месеца на настъпване на неработоспособността.
(2) Среднодневната минимална работна заплата за страната или среднодневният осигурителен доход при изчисляване на паричното обезщетение по ал. 1 се определя, като минималната месечна работна заплата, установена за страната, или осигурителният доход се раздели на броя на работните дни на съответния месец.
(3) За дните, включени в периода по ал. 1, през които лицето е работило при различни работодатели, размерът на полученото трудово възнаграждение се установява с удостоверение, издадено от съответния работодател, съгласно приложението. Ако на лицето е била издадена осигурителна книжка, получаваното възнаграждение или осигурителният доход се удостоверява с нея.
(4) Ако лицето, работило при различни работодатели, за някои от тези дни не представи удостоверение или осигурителна книжка, при изчисляване на паричното обезщетение се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната. След представяне на удостоверението или осигурителната книжка паричното обезщетение се изчислява от действително получените възнаграждения или осигурителен доход.
(5) Паричните обезщетения на лица, които са осигурени за всички социални рискове или за всички социални рискове без трудова злополука и професионална болест по различни договори или на различни основания, се изчисляват поотделно от възнаграждението и/или осигурителния доход за всеки от договорите или за дейността, за която лицето се е осигурявало за своя сметка.
(6) (Нова – ДВ, бр. 10 от 2003 г.) Ако през периода, от който се изчисляват паричните обезщетения, лицето е било осигурено върху минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя, при определяне на обезщетението се взема предвид среднодневният минимален месечен осигурителен доход, върху който е осигурявано лицето.
(7) (Нова – ДВ, бр. 10 от 2003 г.) Сборът от осигурителните доходи, от които се изчисляват паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане, не може да бъде по-голям от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, за периода от който се изчисляват паричните обезщетения.
Чл. 6. (1) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2002 г., доп., бр. 10 от 2003 г.) За работещите по трудови и служебни правоотношения и приравнените към тях правоотношения среднодневното нетно възнаграждение се установява, като полученото месечно възнаграждение след намаляването му с определените със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и с дължимите данъци, но не повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година, се раздели на работните дни, за които се отнася.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2002 г., изм. и доп., бр. 10 от 2003 г.) За изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества среднодневното нетно възнаграждение се установява, като полученото възнаграждение за всеки отделен месец след намаляването му с определените със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и с удържания авансов данък, когато такъв се е дължал, но не повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година, се раздели на броя на работните дни, за които се отнася възнаграждението.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2002 г.) За самоосигуряващите се за тяхна сметка лица среднодневното нетно възнаграждение се установява, като избраният от тях месечен доход, но не повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година, върху който са изчислени и внесени авансовите осигурителни вноски, се раздели на броя на работните дни за съответния месец.
(4) (Доп. – ДВ, бр. 83 от 2000 г.) Дневният размер на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване или за бременност и раждане не може да надвишава средната стойност, получена от сбора на сумите от среднодневните нетни възнаграждения, установени по ал. 1 – 3, умножени съответно по броя на работните дни, за които се отнасят, и се раздели на броя на работните дни, за които е получено възнаграждението или са внасяни вноски върху осигурителен доход.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 21 от 2004 г.) Общата сума на паричното обезщетение се определя, като дневният му размер се умножи по броя на работните дни, включени в периода на временна неработоспособност, като сумата за първия работен ден от временната неработоспособност, но не за повече от 15 дни за една календарна година, която е за сметка на разходите на осигурителите, се начислява отделно от сумите, които са за сметка на фонд "Общо заболяване и майчинство".
...

 Сега на български език:
1.Обезщетението се определя от  размера на внесените осигурителни вноски ,който не може да надхвърля размера на  максималния осигурителен доход./1400лв. За 2006г./
2.Определя се на база среднодневно възнаграждение.
3.Когато не сме осигурени /демек не сме работили/, за база се взима минималния осигурителен доход /минимална работна заплата/.

Обезщетението при майчинство се изчислява на базата на дохода,който сте получавали шест месеца преди първия ден от посочените 45 ,които предшестват раждането. То е представлява 90% от среднодневното възнаграждение ,което сте получавали за тези 6 месеца.
Слагам една таблица ,която да послужи за пример:

Месец      Бр.тр.      Нет.тр.    Дни без    Болнични      Раб.дни
               Възнаг.     Възнаг.    Осиг.                               Месец

01             545.00      413.29         0                 0                 22
02             635.00      474.75         0                 0                 20
03             635.00      474.75         0                 0                 22
04             635.00      474.75         0                 0                 19
05             635.00      474.75         0                 0                 21
06             635.00      474.75         0                 0                 22
ОБЩО: 3720.00     2787.06         0.00            0.00               126

Ето в прости стъпки как точно се намира дневния размер на паричното обезщетение: 3720 лв/ 126 дни = 29.52 лв среднодневен осигурителен доход;
Както знаем вече обезщетението е в размер 90% от среднодневния осигурителен доход или 29.52*90%=26.57 лв дневно парично обезщетение. Това обаче не е края на историята. Съгласно чл. 49, ал. 1 от КСО така получената сума трябва да бъде сравнена със среднодневното нетно възнаграждение (което при равни други условия е Осигурителния доход- осигурителните вноски за сметка на лицето- данък общ доход). В нашия пример това е сумата 2787.06 лв .
В този случай правим вече познатата история: 2787.06/126= 22.12 лв и това вече е среднодневното нетно възнаграждение.

И последната стъпка съгласно цитирания чл. 49, ал. 1 от КСО е да сравним размера на среднодневното парично обезщетение (26.57 лв) със среднодневния осигурителен доход (22.12 лв) и ако среднодневния осиг. доход е по-голям от среднодневното нетно възнаграждение, следва среднодневния осиг. доход да се ограничи до размера на среднодневния нетен дохд, но не по малко от МРЗ за страната. Значи нашия случай е именно такъв поради тази причина дневните пари за обезщетение, които се полагат са 22.12 лв на ден!Ето и основните моменти по уреждане на въпросите с майчинството, синтезирани горе долу накратко:

Първа стъпка: Издават ви болничния за бременност и раждане 45 дни преди термина. Този болничен, заедно с “Д Е К Л А Р А Ц И Я за банковата сметка за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО” и копие от документ, издаден от съответната банка, с данни за личната банкова сметка, носите на работодателя и той има грижата да ходи до НОИ и да носи документите ви.

Втора стъпка: Издават ви втория болничен от родилния дом след раждането - носите  го на работодателя. Не искат никакви документи към него.

Трета стъпка: Издават ви болничен след 42-рия ден от раждането. Него, заедно с “ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50 и 51 КСО”  го носите на работодателя си.

Четвърта стъпка: Изтичат ви 135-те дни болнични. За остатъка до 315 календарни дни си пишете молба до работодателя, че искате да ползвате този отпуск (това е отпуск по чл.163 ал.1 от Кодекса на труда). Заедно с молбата до работодателя (свободен текст) попълвате и “МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50 и 51 КСО за остатъка от 135 до 315 календарни дни” съгласно приложение № 2. Работодателят ви пише заповед за разрешаване на отпуска (не може да го откаже) и заверено копие от тази заповед, заедно със заверено копие от акта за раждане на детето се прикрепят към молба-декларацията, която се носи в НОИ, но това отново е работа на работодателя.

Пета стъпка: След като изтекат тези 315 дни, си подавате молба до работодателя да ползвате платен отпуск за отглеждане на дете до 2 години по чл. 164 ал.1 от Кодекса на труда. Попълва се и “МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 КСО” – приложение № 3. Към тази молба-декларация се добавят отново заверено копие от разрешение на работодателя за ползване на този отпуск и заверено копие от акт за раждане на детето. Работодателят отново има задължението да представи документите в НОИ.

Шеста стъпка: Ако не ползвате отпуска по чл.164 ал.1 от КТ, имате 2 възможности:

I възможност :   Връщате се на работа и влизате в условията на чл. 164 ал.5 от КТ, а именно :” 5) (изм.,ДВ,бр.25 от 2001 г.) В случаите, когато не се ползува отпуск по ал.1 или лицето, което ползува такъв отпуск, прекъсне неговото ползуване, на майката (осиновителката), ако работи по трудово правоотношение, се изплаща парично обезщетение от Държавното обществено осигуряване в размер на 50 на сто от минималната месечна заплата, установена за страната.”.
В този случай си попълвате “МОЛБА – ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 54 КСО” – приложение №4, и приложено към нея заверено копие от акта за раждане на детето. Документите отново се представят в НОИ от работодателя, вашето задължение е да ги представите пред него.

II възможност: Прехвърляте майчинството на баба, дядо или наемате гледачка от борсата. Условието да се прехвърли на баба или дядо (може и на таткото) е към момента на прехвърлянето да работи на трудов договор, за да има право да ползва отпуск. Каква ще е точно процедурата обаче, все още не е ясно.
Ако настъпят някакви промени по подадените документи (независимо за кой случай сте подали), сте длъжни в 7 дневен срок да декларирате факта.

Особени положения:

   Първо: Ако ползвате без прекъсване болничен за патологична бременност от 2006г, който продължава и през 2007 и веднага след него излезете в болничен за бременност и раждане, то обезщетението ще се плаща по стария ред - от работодателя. Ако обаче имате прекъсване между болничните през 2007г, дори и за 1 ден, то новият болничен ще се изплаща от НОИ по новите методики.
   
   Второ: Ако след изтичане на 135-те дни болнични за бременност и раждане не подадете молба за ползване на остатъка до 315 дни, то за този период до изтичане на 315-те дни нямате право на обезщетение по чл.53 от КСО, т.е. за отглеждане на дете до 2 годишна възраст(прословутите 180лв.). Такова право придобивате едва след като изтекат 315-те дни.

   Трето: Ако се върнете на работа след като изтекат 135-те дни (можете да се върнете на работа), но преди да са изтекли 315-те, нямате право на обезщетение по чл.54 от КСО, т.е. ще си получавате само заплатата без никакви допълнителни плащания от НОИ. Право на обезщетение по чл.54 от КСО (т.е. 50% от обезщетението за отгл. на дете до 2 год.възраст) придобивате едва след като изтекат тези 315 дни. Остатъкът от отпуска за бременност и раждане 135 до 315 дни не може да се прехвърля на баби, дядовци и т.н. или да се ползва детегледачка от борсата. Тази опция става едва след като изтекат тези 315 дни.
« Последна редакция: Октомври 01, 2008, 14:13:31 от Mina_21 » Активен

Mina
Newbie
*
Публикации: 9369« Отговор #1 -: Април 17, 2007, 17:29:26 »

За бебе:Бебешки магазини:

София:

Piggy's house -ул.Щросмайер (зад Централния Софийски затвор)
"Штъркел" -бул. Стамболийски 188
"Малечко" -бул. Константин Величков №85
"Пинокио" -Дружба 1; бул. "Княз Дондуков" 39; кв. "Лозенец", ул. "Милин камък"
"Бебе маркет" -кв. Иван Вазов, ул. "Янко Забунов", бл. 41; жк Изток,ул. Райко Алексиев 3
"Креми-74" -ж.к.Люлин-5 бл.549вх.Е
"Пакостник" -жк. Овча купел 1, ул. Монтевидео и Обиколна, "Търговски център Овча купел", ет. 2
"Стефи" -бул. Константин Величков No 57,бул. Рожен No 34
Хиполенд -Търговски център Sky City
Premaman - бул. Тодор Александров 11
магазин /дрехи, колички, кошари, аксесоари -ж.к."Хаджи Димитър" ул"Макгахан" бл.69 (до пазара)- 3


Пловдив:

"Штъркел" -бул."Свобода"10
"Пинокио" -бул. "България" 190
Детска стокова борса "Вис Виталис" -бул. 6-ти Септември No.258
Хиполенд -Търговски комплекс “БЕНЧМАРК”, бул."Санкт Петербург", (до МЕТРО - Пловдив)


Варна:

"Штъркел" -ул. Бр. Миладинови 20
Хиполенд -Търговски комплекс  “Пикадили - Практикер”, бул. “Владислав Варненчик” № 268

Бургас:

"Штъркел" -ул. Антим І 26, до Археологически музей
Хиполенд -Търговски комплекс “Пикадили”, кв. “Изгрев” №147


Русе:

"Штъркел" -ул. Борисова 63

Списък с бебешки покупки:

ЗА БЕБЕТО В БОЛНИЦАТА:
1.   Неотворен пакет бебешки памперси - 20 бр.
2.   Мокри кърпи-малък пакет.
3.   Памучни ръкавички

ЗА БЕБЕТО ПРИ ИЗПИСВАНЕ:
Каквото си решите като дрешки
1.   Боди с дълго ръкавче.
2.   Официален тоалет - от 2 части или гащеризонче, но пръстчетата да се закрити, може и с чорапки.
3.   Терлички, памучни ръкавички, памучна шапчица, чорапки
4.   Одеало-тънко памучно или по-дебело.
5.   Памперс.
6.   Шише с преварена вода + захар (една чаена лъжичка захар на 100 мл вода)
7.   Фотоапарат, камера.
8.   Столче за кола

ЗА БЕБЕТО У ДОМА:
1.   Креватче
2.   Матраче- хубаво е да е твърдо и да не е латексово
3.   Протектор за дюшека
4.   Памучно спално бельо - 2 комплекта + обиколник + балдахин
5.   Хавлийки за баня - 2 - 3 бр.
6.   Тензухени пеленки (2-3 бр. – слагат се върху хавлията за след баня)
7.   Бархетни пеленки (7-8 бр. – постилат се при повиване, на консултации, шезлонг, люлка)
8.   Мокри кърпички за бебе - за повръщане, плюене и там каквото още
9.   Ваничка + стойка за ваната (анатомична или хавлиена)
Термометри - за вода, за въздух, педиатричен 
10. Клечки за уши с ограничител
11.   Ножичка за нокти
12. Памперси
13. Шишета –комплект от 2 големи и 2 малки + четка
14. Биберони-залъгалка
15. Стерилизатор
15.  Козметика:   
   
      16.1. Бебешки шампоан
      16.2. Крем за дупе против подсичане-"Бочко" е най-хубав
      16.3. Бебешки сапун
      16.4. Бебешко олио
   
17.   Памук; спирт 90 % (за пъп), Топицин или др. антибиотична пудра (за пъп)
18.   Одеалца 2 бр. - тънко и дебело, олекотена завивка   
19.   Бодита – 6-10 бр.- да не се обличат през главата
20.   Комплект ританки с блузки - 2-3 бр.
21.   Гащеризончета - колкото бодитата
22.   Чорапи 3-4 ч.
23.   Терлички-2 ч.
24.   Лигавници-5-6 бр. 
26.   Пижамки – 2-5
27.   Шапки (памучни) - 1-2
28.   Памперси

ДРУГИ:
1.   Сироп за температура – Калпол, Панадол
2.   Чай против колики на "НІРР-лайка, копър, анасон"
3.   Капки Саб Симплекс, инфакол или др. срещу колики
4.   Няколко ампули физиологичен серум - за почистване на очи, нос
5.   Бебефон
6.   Гребенче, четка с естествен косъм
7.   Аспиратор за нос

ЗА РАЗХОДКА:
1.   Количка
2.   Термобокс (за шишета)
3.   Шапка
4.   Одеало/портбебе
5.   Кошница/столче за кола

За бебе и мама:

Основни въпроси свързани с кърменето
« Последна редакция: Октомври 01, 2008, 14:16:16 от Mina_21 » Активен

aleks
Newbie
*
Публикации: 2162


« Отговор #2 -: Април 19, 2007, 10:38:27 »

списъкът е доста изчерпателен.
мога от собствен опит да добавя и шоколад за първите часове след раждането /ако е естествено/, защото голямата кръвозагуба и просължителните усилия са изтоюили организма.
също така и тампони за почистване на грим, който да се ползват за измиване на гърдите преди кърмене - много по-практично.
Активен
Sladi4ka
Newbie
*
Публикации: 829« Отговор #3 -: Април 29, 2007, 19:01:22 »

Леле , това направо е толкова полезно особено за новите майки.Винаги съм се 4удила когато забременея какво трябва да накупя на бебето и други работи.Браво мини страхотно е.Успехи при теб  Kiss  Kiss
Активен

BettyV
Newbie
*
Публикации: 0


« Отговор #4 -: Май 22, 2007, 15:51:17 »

Mina_21, здравей - информацията която си написала е много полезна. Имам един въпрос ако можеш да ми помогнеш - интересува ме как стоят нещата с изплащането на болничния. Ако ползвам болнични, преди 45-те дни за раждането, това значи ли че след това следващите 9 месеца след раждането ще взимам майчинство изчислено на по-малко пари(тоест изчислено на база болничните, а не на база реалната ми заплата). И ако знаеш има ли начин да се избегне това изчисляване на по-малката сума, да речем ако болничния е без прекъсване до самото раждане или нещо друго.
Предварително, много ти благодаря  Smile
Активен
Sahne
Newbie
*
Публикации: 6741« Отговор #5 -: Август 27, 2007, 13:11:30 »

Забавна дисциплина
Ако все не успяваш да се пребориш с палавото си хлапе, помисли за алтернативите. Добре е да изключиш попляскването – създава бъдещи проблеми, а и ефектът често е краткотраен.Проблемно поведение:
Чупене и бутане
Решение:
Сигурно ще се изненадаш, но бедствието, което настъпва у дома ти, щом мъникът реши да изследва някой нов предмет, може да бъде предотвратено. Недей да се примиряваш, че трябва да вдигнеш всичко чупливо нависоко или пък просто да свикнеш с „новия“ му обезобразен вид. Пробвай да научиш детето на „нежно докосване“. Разкажи му приказка, в която главният герой лекува например само като докосва хората и животните. Може даже да обясниш, че предметите са „по-щастливи“, щом малкото леко допира пръстче до тях, а после ги поставяй на мястото им. Не се отказвай при първия неуспех. Постепенно мъничето ще се научи да бъде по-внимателно.

Проблемно поведение:
Непослушание
Решение:
Има ситуации, в които даже нямаш време да изречеш „Не“ или „Спри“. Когато например хлапето изтърчи, без да се огледа на улицата. Трябва ти нещо, което работи винаги и безотказно. Затова опитай с танци:). Пусни музика, внезапно я загаси и кажи: „Замръзни!“, и цялото семейство останете неподвижни. След известно време опитай с танцуването, но без музика и със същата команда. Практикувайте това занимание поне няколко седмици и се забавлявайте. Когато малкото стане експерт в тази игра, вече може да изпробваш уменията му и навън.

Проблемно поведение:
Изследване на шкафове
Решение:
Дори да обезопасиш цялата къща, все ще остане някой притегателен за малкото шкаф, пълен например с хранителни продукти и кухненски пособия. И само да обърнеш гръб – белята ще е налице. Затова определи шкаф или рафт, където да сложиш безопасни вещи за малкото и негови играчки. Още щом видиш, че се засилва към някой шкаф, кажи: „О, това не е твоето шкафче!“, с укорителен глас или: „Да, това е за теб!“, с усмивка. Ще се изненадаш колко бързо малкият любопитко ще разбере къде може и къде не може да пипа. Възможно е даже да запомни и самите думички за забраната.

Проблемно поведение:
Несподеляне на играчки
Решение:
Почти няма дете, което с охота да предлага вещите си на своите връстничета. Време е да забравиш за писъците и сълзите, когато например някое съседче грабне любимата количка на твоето дете. Пробвай с тази забавна „тренировка“. Вкъщи цялото семейство се подредете в кръг и си предавайте един на друг предмет, без голямо значение за палавника – например чифт негови чорапки. Важното е всеки да иска „пратката“ с думите: „Мога ли да взема тези чорапки?“, и веднага щом ги получи да казва: „Благодаря“. Следи всеки от участниците в заниманието поне 3-4 пъти да е държал предаваната вещ. Така детето вече знае какво искат другите от него, защото познава фразите, с които се разменят вещите. Ще видиш, че постепенно ще свикне и ще започне да дава, макар и с малка съпротива в началото.

Проблемно поведение:
Подаръци без благодарности
Решение:
Няма по хубаво нещо от откровеността, нали? Сигурно и ти си била на това мнение, преди хлапето ти да проговори. Децата могат да бъдат толкова непредсказуеми, че често са в състояние да те поставят в неудобно положение дори с една дума. Затова е необходимо да накараш палавника да се научи да казва хубави неща, даже за незначителен предмет. Ето какво помага: преди празник постави като задача на всички у дома да изберат най-неподходящите предмети за подарък. Стара домакинска гъба или изкривена лъжичка... После ги увийте в цветна хартия точно като истинските подаръци. Целта е детето да измисли нещо хубаво за всеки нежелан предмет. Ако в началото му е трудно, помогни с идеи: „Виж тази зелена гъба отива на блузката ти.“ Щом малкото веднъж се научи да измисля хубави неща за една изкривена лъжичка, после няма да има проблем да изкаже благодарности дори за чифт ръкавички, макар че се е надявало да получи играчка.

Проблемно поведение:
Изстрелване на глупости
Решение:
Ако още не си опитвала да отидеш на кино с хлапето или на разходка в музей, или пък ви престои първият плаж заедно, то приготви се за неочаквани изненади. Малкото може да реши именно в този момент да използва някоя неприлична реплика, дочута незнайно откъде. За да се справиш с немирника, опитай това. Първо винаги му казвай кое не е добре да се говори. (Моя позната и палавото й хлапе го наричат „грозни думи“.) После още пред входа на киното например му дай задачка да сложи в джобовете си всички неприлични думички, които знае. С цел да му е забавно „хванете“ заедно непослушните думички, като първо ги издърпате наужким от устата му, и ги „скрийте“ в джобчетата му. Отвреме-навреме проверявайте дали думичките са още на място. Обясни на малкото, че те могат „да избягат и пак да му досаждат“.

7 причини никога да не удряш детето

Шамарите и пляскането по дупето учат малкото само да удря.
Много често хлапето се държи зле, защото изпитва някаква липса или нужда. Попляскването може да навреди на връзката ти с детето. Не е в човешката природа да обичаш някого, който ти причинява болка.
Децата, които са наказвани с шамари, често задържат гнева и яростта си в себе си. И тези емоции избухват в най-неподходящите моменти.
Пляскането по дупето може да обърка детето. Това е ерогенна зона и когато малкото порасне, е възможно да направи асоциации между сексуалната възбуда и болката.
Физическото наказание дава сигнали на детето, че това е приемлив начин на поведение към околните.
Децата се учат от родителите си. Затова, ако често ги наказват с физическа сила, могат да решат, че така трябва да изразяват чувствата си и да решават проблемите.

(от розали.ком : http://spisania.rozali.com/ot-moeto-dete/p5918.html )
Активен

Don’t feed the forum trolls
Sahne
Newbie
*
Публикации: 6741« Отговор #6 -: Септември 17, 2007, 11:20:05 »

Вода за пиене за кърмачето

Водата, заедно с кърмата или адаптираното мляко, е едно от първите неща, които кърмачето приема още в първите дни след раждането.
Тя задължително трябва да бъде преварена или пречистена от тежките съставки, които могат да натоварят незрелия организъм на бебето.
Според едни от най-новите европейски схващания водата трябва да се даде на бебето от втория месец, казва националният консултант по хранене професор Стефка Петрова. Тя обяснява, че в майчината кърма има всичко необходимо и затова водата може да не бъде давана в първите дни след раждането.
Широко разпространеното схващане, което се застъпва от повечето неонатолози и педиатри у нас е, че децата трябва да пият вода от момента на раждането.

Колко вода трябва да изпива бебето? Това е толково индивидуално, колкото и при възрастните. С тази разлика, че на бебето тя трябва да се предлага от родителите. Избягвайте да давате вода 30 минути преди и 30 минути след хранене. В първия случай водата ще напълни стомахчето на бебето и то ще откаже да се храни. Във втория има опасност то да повърне.

Ако кърмите бебето, Вие сте намалили възможността коликите на бебето да бъдат тежки. Затова ако използвате шише само, за да давате вода разгледайте внимателно предлаганите на пазара. Има големи възможности за избор на шише, което предпазва от колики. Такива са например шишето от физиологичниа проект на Чико, което има специална форма, шишетата на д-р Браун, Авент и други. Тези шишета са по-скъпи, но ще помогнат на детето Ви. След това спокойно можете да ги използвате и след преминаване на коликите.

Водата за кърмачета задължително трябва да е преварена. Тя съвсем спокойно може да е от чешмата. Преваряването за около 5 минути я прави подходяща за бебетата. С нея можете да приготвяте храната, а след охлаждане да я използвате за сокчета, чайове или за директна консумация.

Не давайте на бебето си минерална вода. Тя може да се включи в менюто след годинка, а най-добре след навършване на втората.

Сперед педиатри след 8-9 месец може да спрете да преварявате водата. Но да продължите задължително да я пречиствате. Това може да стане с предлаганите на нашия пазар кани с филтър. Особено подходяща е марката Брита. В момента тя се предлага за около 40 лева по магазините.

Фирмите за детски храни предлагат специална бебешка вода, която може да Ви спести досадното преваряване или да Ви намали инвестицията в скъпите филтри, които често трябва да се подменят.
Тази вода е с повишено съдържание на калции. За съжаление внос на такава вода у нас няма.
Все пак има български фирми, които предлагат трапезна /не минерална/ вода, подходяща за малки деца. Четете внимателно етикетите - ако водата е подходяща за кърмачета, това задължително трябва да е отбелязано.

Вода в пластмасови бутилки 0,5 л и 1,5 л можете да намерите в Магазина за детски храни на пазара “Иван Вазов”. Цените са 0,40 лв за малка и 0,65 лв за голяма бутилка. Има възможност за доставка до дома.


Храни за деца с алергии можете да намерите в специализирания магазин за Детски храни на пазар "Иван Вазов", алеята до чешмата, тел.: 0887967318.
Активен

Don’t feed the forum trolls
Sahne
Newbie
*
Публикации: 6741« Отговор #7 -: Октомври 15, 2007, 12:03:43 »

Научете детето си да се храни правилно

Човек е това, което яде. Това твърдят древните индийци и са съвършено прави. Когато говорим за децата, тази максима придобива тройна сила.

Формирането на правилни хранителни навици започва от детска възраст и е най-важният показател за здравословното развитие на младия човек.

Много е трудно да се обясни на един тийнейджър, че хамбургерите и газираните напитки са „ненужна“ и вредна за организма храна. Когато обаче детето е свикнало да яде подобни неща, е почти невъзможно да му се изтръгнат хранителните навици. Затова правилният режим трябва да се създаде още от съвсем ранна възраст и то от нас родителите.Като за начало свикнете с мисълта да давате пример на децата с вашия модел на хранене. Опитвайте се закуската и вечерята да бъдат семейни традиции, в които да изобилства пълноценната храна. Колкото и да е лесно, не залагайте на полуфабрикатите и на McDonald's, ако искате вашият малчуган да расте здрав и да се развива правилно. Забравете и за яденето, вперени в телевизора или на крак – детето има нужда от специално внимание на масата, за да се научи да отдава значение на това, което яде. Запомнете, че децата наследяват хранителните навици на родителите си.

Какви са основните принципи, които трябва да спазваме в подготовката на детското меню?

    * Калцият - задължителен! Това е една от основните съставки, необходими на подрастващия, тъй като 95% от формирането на скелета става в юношеска възраст. Той се съдържа в млякото, млечните продукти, зелените листни зеленчуци, рибата и ядките. Заедно с калция върви витамин Д, който спомага за усвояването му. В дневното меню на детето задължително трябва да има мляко и млечни продукти, ако искате да сте спокойни за правилното му развитие. Доказано е, че недостатъчният прием на тези съставки води до остеопороза и сърдечно-съдови заболявания в по-късна възраст.

    * Плодовете и зеленчуците не се нуждаят от реклама. Детето трябва да изяжда по няколко плода дневно, за да сте спокойни, че си набавя необходимите витамини и минерали. Сред особено полезните са ябълките, гроздето, лимоните, пиперките, зелето, карфиолът.

    * Зърнените продукти също не бива да бъдат пренебрегвани. Съчетанието им с мляко е перфектна хранителна комбинация.

    * Контролирайте сладкото! Всички деца обожават сладкото и могат да поглъщат почти неограничени количества вафли, бонбони, шоколади. Прекомерната употреба на захар води до пристрастяване и затова е много важно да ограничавате малчугана, когато видите, че прекалява. Парче торта или две блокчета шоколад са напълно достатъчни за детето, ако не искате да си докара затлъстяване и проблеми със зъбите. Не се поддавайте на капризите в магазина и предупредете роднини и приятели да не се увличат в носенето на шоколади, когато идват на гости.

    * Газираните напитки и чипса – за разлика от сладкото, от тях няма и минимална полза. Те само вредят на детския организъм, не носят никакви полезни съставки и са сред топ 5 на причините за детското затлъстяване. Обяснете това на детето си, вместо да го оставяте да консумира безразборно всякакви подобни храни.

    * Не разчитайте само на това, което малчуганът ще си купи, когато е на училище. Пригответе му от вкъщи сандвич с богата плънка от сирене, пилешко и пресен зеленчук, за да сте сигурни, че е похапнал нещо полезно през деня.


Една от най-сериозните отговорности, които имаме, отглеждайки децата, е да ги научим на правилни хранителни навици. Научете го на уважение към храната и му дайте добър пример как да се храни правилно, здравословно и вкусно. Запомнете, че това, което детето ви яде днес, определя здравето му за цял живот.

15.10.2007/Деси Великова (ROZALI.COM)
Активен

Don’t feed the forum trolls
JustAGirl^`
Newbie
*
Публикации: 3888


...dreamer...


« Отговор #8 -: Юни 08, 2008, 15:14:28 »

5 майчини гряха

Вярвах, че ще бъда супермама и ще правя само най-доброто за детето си! С 4-годишен малчуган в ръцете обаче най-после реших да загърбя представата си за идеалната майка (и да спра да се самообвинявам.)

Преди години си представях как един ден когато си имам дете ще бъда супер майка: винаги търпелива към малкото си, редовно ще му чета книжки (никаква телевизия!), всеки ден ще приготвям топла храна и дори ще изрязвам старателно детелинки от репички за украса на сандвича му за закуска. Днес вече зная - обещанията, които си дадох преди да родя, са изпълними... но в някой друг живот. В този реших да престана със самообвиненията, за да се почувствам най-накрая в мир със себе си. И по-точно всеки път, когато...


... манипулирам детето си
Не мога да се сетя къде бях чела, че манипулирането влия зле върху възпитанието на детето. Вероятно този, който го е измъдрил, е бил прав. Но вероятно не е имал деца. Защото без малките „бартери” между мен и сина ми, хармонията е невъзможна: „Ако си изядеш целия обяд, ще има нещо сладко за десерт”, „Ако си събереш играчките до пет минути, получаваш още една приказка бонус.” И макар това да звучи по-скоро като реклама на Телешопинг, обикновено думите ми имат огромен ефект.
„Договарянето“ е онзи импулс, който води до големите еволюционни промени в развитието на детето („Ако хвърлиш биберона, ще ти купя готината червена кола.”), за успешното справяне с брутални спешни случаи („Ако не престанеш веднага да се катериш по количката за пазаруване, няма да ти взема нищо от стилажа на касата.”) и е сравнително добра алтернатива.

И ако детето ми ме е научило на нещо, то със сигурност е, че обясненията са сребро, но действието е злато. Поне докато в един момент системата не започне да противодейства. Преди дни синът ми заяви: „А какво ще получа, ако ти донеса чаша вода от кухнята?” На опита ми да му обясня, че понякога човек прави някои неща само, защото обича даден човек, той отговори със самодоволна усмивка. Едно на нула за него: мафиотските ми методи започнаха да функционират (за съжаление) и в посока към моя милост. Ето защо е по-добре да бъдат правилно дозирани.

... оставям малкото да гледа филмчета
Признавам - съвестта ми започва да ме гризе всеки път, когато зърна пред синия екран блесналите детски очи и широко отворени устенца. Признавам, страдам и тогава, когато в пристъп на ярост дръпна шалтера на „Малката русалка”. И да, признавам, че е по-добре да си мълча за тия работи, при условие, че пиша статия за „Моето дете”. Но си признавам и това, че без телевизора и DVD-то животът ми би бил немислим.

Следобед синът ми рядко спи повече от час. Затова ако искам да успея да пусна пералнята с пране, без някой преди мен да е напълнил отделението за прах с кубчета „Лего” или да е изсипал вилиците и лъжиците от чекмеджето в кофата за смет, трябва да бъда максимално бърза. Ето защо костенурката Франклин е моят най-добър приятел. И то тогава, когато ме подгонят чисто човешките нужди, а последното нещо от което се нуждая е придружител, който да стои до мен и да развива ролката с тоалетна хартия.

... не вечеряме всички заедно
Напълно съм съгласна с експертите, че събирането на цялото семейство за вечеря е жизнено важен ритуал. У дома обаче нещата често изглеждат така: първо съпругът ми се обажда, че ще закъснее за вечеря. Междувременно синът ми отказва да отпусне крака ми, докато се опитвам да сложа масата за вечеря. Малко по-късно той вече лежи на дивана и рита с крака по стената с оправданието, че е смъртно гладен. Секунди по-късно съм уцелила джакпота с мини кроасаните от шкафа в кухнята.

Малко след това съпругът ми се прибира и се забързваме към масата, защото ни грози опасност от гладна смърт (поне мен със сигурност). Ясно е, че малкият вече не е гладен, но пък главата му е пълна с щуротии. Ето защо на единия от двамата родители му минава гладът. По правило това е онзи, който оставя яденето му да изстине и се отправя с малкото зверче към детската стая, за да го сложи да спи. По правило това съм аз.

Затова през седмицата рядко вечеряме заедно. Съпругът ми се прибира у дома, детето вече е вечеряло и той (или аз) го слага да спи. През това време аз слагам масата и отварям бутилка вино. Няма кой да се люлее на стола си и да разправя как през деня Нино се е олял със сок на детската площадка. И никой не прекъсва разговора ни – двамата оставаме сами с щастието си на острова на възрастните.

... домът ми е с краката нагоре
Под масата в кухнята вече цяла седмица събира прах куфарът с багажа от последното ни семейно пътуване; свежото пране пък изглежда така все едно отново е за пералнята, защото някой е скачал отгоре му с мръсните пантофи. Съвсем не преувеличавам, ако заявя: домът ми е тотален хаос. Причината за това (разбира се) е в мен. Просто не искам да бъда една от онези вечно мърморещи майки, които преследват детето си с парцал и кофа в ръцете и се мусят на всяка играчка, която случайно се е озовала не на място. С течение на годините започнах да вярвам, че с помощта на добре овладян хаос у дома успявам да предпазя детето си от хаоса навън. И спрях да изпитвам срам всеки път, когато чужд човек прекрачи прага на дома ни.

Има обаче и такива моменти, в които самохипнозата ми спира да действа. В крайна сметка никой не иска синът му да расте със заблудата, че банята се мие от само себе си, нали?

... от време на време пренебрегвам детето си
Няма друго място, на което перфектността да се цени толкова много, колкото на детската площадка. Там обикновено се събират едни такива грижовни майки (в почивните дни и татковци), обсебени от идеята да ровят в пясъка заедно с децата си, да играят с тях на жмичка или да подскачат на дама. Аз обикновено си чета книга на пейката. Синът ми кара колелото си самичък или пък играе с другите деца. Преди време съвестта ми ме измъчваше, че не взимам участие в игрите му. Не и днес. Знам, че понякога малчуганът се нуждае от цялото ми внимание. Но също така знам и, че всяко малко дете е в състояние да се занимава само поне за 15 минути. И се нуждае от тази първа стъпка към бъдещата си самостоятелност. Точно 15 минути са ми нужни и на мен, за да прочета глава от романа, който толкова ме е увлякъл. Без да се обвинявам, че не съм идеалната майка!

www.moetodete.bg
Активен


Fei4ka
Newbie
*
Публикации: 16113


« Отговор #9 -: Април 01, 2013, 18:11:53 »

В бъдеще може да е полезно на някого при избора: най-добрите пелени за еднократна употреба, сравнителен тест.
Активен

Mina
Newbie
*
Публикации: 9369« Отговор #10 -: Април 01, 2013, 22:51:43 »

Подсещаш ме да ъпдейтна темата малко. Дано успея в най-скоро време... Rolling Eyes
Активен

Fei4ka
Newbie
*
Публикации: 16113


« Отговор #11 -: Април 07, 2013, 13:24:22 »

Сканирам лекциите ми от курса за бременни. На мен ми бяха ужасно полезни през първите месеци с бебето и изобщо. Мислех да събирам мейли от текущо бременните, за да им ги дам, ако искат, но май е по-добре, ако има как, да се качат тук? В пдф са...
Активен

alivera
Newbie
*
Публикации: 3932


Streets of my life


« Отговор #12 -: Април 07, 2013, 14:02:54 »

Искам! Ако не се намери начин за тук, ще пратя мейл.
Активен

Fei4ka
Newbie
*
Публикации: 16113


« Отговор #13 -: Април 07, 2013, 14:11:12 »

Ами, ок, но малко ще се забавя, защото 100 часа сканирам и накрая файлът бил демидж, незнайно защо и сега ще трябва цялото упражнение на ново... Cursing
А ми е много сложно, защото пускам стационарния комп, на който е скенера, и детето през 5 мин. го изключва, защото копчето му е на нивото и й е интересно да си играе...Съответно принципно го държим изключен от тока, за да не го пуска и изключва през 2 мин.
Активен

D.Dimitrova
Newbie
*
Публикации: 3178


« Отговор #14 -: Април 07, 2013, 14:37:15 »

Ами, ок, но малко ще се забавя, защото 100 часа сканирам и накрая файлът бил демидж, незнайно защо и сега ще трябва цялото упражнение на ново... Cursing
А ми е много сложно, защото пускам стационарния комп, на който е скенера, и детето през 5 мин. го изключва, защото копчето му е на нивото и й е интересно да си играе...Съответно принципно го държим изключен от тока, за да не го пуска и изключва през 2 мин.
Мисля, че с този пост в кратце обясни животът с бебето първата година и без самите лекции. В началото просто не се къпеш, това е основната разлика с останалото време на гледането.
Активен

Fei4ka
Newbie
*
Публикации: 16113


« Отговор #15 -: Април 07, 2013, 16:28:54 »

 Lol Ди...Така съм се смяла на това с некъпането...Ама аз не се къпех, защото мъжът ми липсваше от 3 до 7 дененощия и нямах бейбифон, а вие защооо??? Сега с бейбифона - завивам го в прозрачна шапка за баня и с мен в банята...Само си представям, ако ревне някой път как ще тичам със сапунисана глава. Добре, че не й се случва често.

След малко почвам втори опит с лекциите... Razz
Активен

Лора
Newbie
*
Публикации: 12078WWW
« Отговор #16 -: Април 07, 2013, 16:50:12 »

Мале, само аз ли съм си оставяла бебето да реве и съм го прала през ръцете, докато се научи да не пипа  Shame Подозирам, че с второто ще е още по-зле  Lol

Съжалявам за спама..
Активен

Pupi
Newbie
*
Публикации: 13815


Щастлива мама и щастлива съпруга!


« Отговор #17 -: Април 07, 2013, 16:59:55 »

Мне, не си само ти. Мен ме е срам да кажа на какво го направихме днес нашето, за дето овърша строителния магазин...че и ехо имаше  Shame
Пък за къпането, веднъж съм откликвала на рев, докато се къпя и резултатът беше почти пречукване на плочките, велико чудене как да гушна мокра ревящото бебе и подгизнал под. Да си реве  Razz
Активен


Fei4ka
Newbie
*
Публикации: 16113


« Отговор #18 -: Април 07, 2013, 17:10:30 »

Прала съм през ръцете...И по памперса е бита...Не е като да не познава Шамареско и все по-близки ще стават като гледам. Ама полза никаква Razz На Дита едно изказване на тема зодии ми се е набило като мантра - "бая стрели ще строшиш, но на Овена рогата ще победят" Smile
Ох и аз се извинявам за спама...Отивам да сканирам за наказание! Exclamation
Активен

D.Dimitrova
Newbie
*
Публикации: 3178


« Отговор #19 -: Април 07, 2013, 17:13:14 »

Образно казано е, че не се къпеш в началото, просто няма кога да влезеш, докато се организирам и пак дошло време за хранене, повиване, подрусване. Фей, също гледам сама детето и затова така като теб. Според мен е много опасно да се спуснеш насапунисан при ревящото дете, от темата в отчетните има една потрошена ръка в  такава ситуация- мама се подхлъзнала и лошо. На тази възраст оставям само в бънджито, там е ограден и няма къде да се метне, докато се къпя или правя нещо- в стола за хранене и кошарата-наднича, пада вътре, оплита си краката.
Лор, вече пошляпвам и оставям да реве, когато иска с нещо да се занимава, дето не му е работа. За момента имам нулева успеваемост.
Активен

Fei4ka
Newbie
*
Публикации: 16113


« Отговор #20 -: Април 07, 2013, 17:49:45 »

Само един път спря компютъра до тук... Lol

Ди...ъ...не знам, не съм в течение, сигурно е нетактично, ама къде е бащаткото във вашата схема? Rolling Eyes
Активен

D.Dimitrova
Newbie
*
Публикации: 3178


« Отговор #21 -: Април 07, 2013, 18:07:00 »

Работи малко повече, или поне работеше, докато вървяха разни държавни поръчки и не разтуриха държавата последните два месеца CheesygrinОстанах със секциото си веднага сама у нас с бебето, а пък януари и февруари почти денонощно бях сама, затворена у нас, с много нервен потребител на памперси. Извинете за спама, но сигурно трябва да поизрежат темата, заради нас. Феята да се реваншира с лекции.
Активен

Fei4ka
Newbie
*
Публикации: 16113


« Отговор #22 -: Април 07, 2013, 18:09:24 »

Аха. Да ни отлежат. Само празнословия...
Сканираааам Stuart
Активен

Fei4ka
Newbie
*
Публикации: 16113


« Отговор #23 -: Април 07, 2013, 19:53:23 »

Лекциите са готови. Само с 2 спирания на компютъра. Ако се измисли вариант за тук, ок, а междувременно, който ги иска, да ми пише мейл на ЛС.
Активен

Pupi
Newbie
*
Публикации: 13815


Щастлива мама и щастлива съпруга!


« Отговор #24 -: Април 07, 2013, 19:58:04 »

Аз се сещам за Бележка във Фейсбук, Гугъл докс или в докс.бг, но последното е временно, първото е достъпно само за твои приятели май, а с второто все още нямам опит. Много полезна бях, нали  Lol
Активен


Galina_Dim
Newbie
*
Публикации: 7792


Работохолик-изтрещелник


« Отговор #25 -: Април 08, 2013, 10:10:35 »

 Lol Lol
И аз ги искам!!
По повод къпането едва сега последните месеци виждам светлина в тунела и просто нямаше как да се стигне до тук, ако в настоящия апартамент нямаше вана и душпанел едно до друго. И едни играчки за вана Smile Ама за целта ситното трябва да може поне да седи.
Активен

Fei4ka
Newbie
*
Публикации: 16113


« Отговор #26 -: Април 08, 2013, 10:29:22 »

Нещо не схванах? Имате драма с къпането ли?
Теб веднага те замерям в Скупе, ти си лесна.
Активен

Galina_Dim
Newbie
*
Публикации: 7792


Работохолик-изтрещелник


« Отговор #27 -: Април 08, 2013, 10:42:13 »

Вече не, нали това пиша... ВЕЧЕ не Smile
Активен

Galina_Dim
Newbie
*
Публикации: 7792


Работохолик-изтрещелник


« Отговор #28 -: Април 11, 2013, 13:36:43 »

Понеже не ми се влиза отново в полемики за пюретата, пускам в Библиотеката една статия, която може за някои да е интересна.
Активен

bizzare
Global Moderator
Newbie
*
Публикации: 15258« Отговор #29 -: Април 11, 2013, 16:11:45 »

Не е за нашият пазар, но въпреки това схващам основната идея и съм съгласна. Все пак ми се струва приемливо при извънредни случаи да се взимат пюрета, не мисля, че са страшни. Например не бих взела някакви откровено боклучави храни за спасяване на положението. Но като цяло и аз намирам пюретата за неестествена храна, най-малкото като погледна пюре от морков и виждам, че е толкова пюре от морков, колкото и сока в кутия е сок от портокал. Просто си е сухо вещество, смесено с вода. Пюретата за над 8, 10 месеца също са ми безумни с тия манджи вътре. Но, ако приемем, че захранването трае около 2-3 месеца при въвеждането на храните, което включва по малко от това, по малко от онова. Основната храна все пак си остава мляко. Та, дори и да трябва да захванваш с пюрета, това не отнема повече от тези 2-3 месеца и не е през цялото време, не е чак толкова страшно. Аз не бих избрала този вариант, но и не мисля, че ако ми се беше наложило, щях да си помисля, че вредя ужасно на детето си. Дъщеря ми, дето толкова внимателно съм я захранвала и готвила и какво ли не, се оказа, че месеци наред не е усвоявала добре храната, но ето - възстанови се, всичко й е наред. Така, че всеки един загрижен родител според мен може да балансира и с пюрета, ако не ги кара вечно и когато детето опита от всичко, започне да му прави готвено балансирано меню.
Активен

Fei4ka
Newbie
*
Публикации: 16113


« Отговор #30 -: Април 11, 2013, 16:14:51 »

Трябва да си супер богат, за да караш вечно на пюре и защо по ангелите да го правиш като има страхотна и разнообразна ДК! Живи и здрави да са в кухнята, аз съм мега доволна.
Активен

mi6lence
Newbie
*
Публикации: 549« Отговор #31 -: Май 28, 2013, 11:08:28 »

Здравейте. Не съм се включвала доста отдавна по ред причини, но ето че и аз ще имам нужда от бебешки съвети. И понеже видях, че обсъждате лекции за бременни, а аз вероятно няма кога да отида на такива, дали е възможно да ги пратите и на мен. Ще съм много благодарна.
Активен

paiachka
Newbie
*
Публикации: 2741


The awesomest, most best lookingest, greatest!


« Отговор #32 -: Май 28, 2013, 12:30:53 »

Първо, голямо честито Cheesygrin Второ пусни си тема Cheesygrin

Трето - за съжаление от моите лекции записки нямам, явно съм разчитала на бременската си памет... Апелирам към имащите лекции да пратят на бременното ни мишленце Kiss
Огромна част от информацията си съм я набавяла от тук и интернет. И един съвет, който бих дала на всяка бременна от тук нататък - раждането е няколко часа, гледането на бебе (от което повечето хора си нямат на представа, разбираемо) е по-дългата част. Чети за след това, аз наблегнах на четене за раждането и като ми връчиха бебето карах на инстинкти Lol
Още веднъж честито и ще се радваме да четем за твоите вълнения и трепети, ако решиш да споделяш. Kiss
Активен

 
Децата не са даденост и е привилегия да ги имаш!
Fei4ka
Newbie
*
Публикации: 16113


« Отговор #33 -: Май 28, 2013, 13:44:03 »

Честито!
Желая ти безпроблемна бременност.
Аз имам сканирани лекции. Остави мейл на лично и ще ти пратя.
Нищо няма за раждане в тях, всичко е за след това и е от практиката, на мен ми бяха като бързо ръководство през първите месеци с малката. Аз пък за раждане така и не четох почти нищо, разчитах си на лекарите (Райчева и Блоучо Smile).
Активен

mi6lence
Newbie
*
Публикации: 549« Отговор #34 -: Май 28, 2013, 15:25:09 »

Благодаря момичета. Не пуснах тема, защото не съм много редовна тук. Но щом имате желание ще си пусна. Само да видим кога ще намеря време да опиша историята. Не че е интересна толкова, по-скоро дълга. Smile
Активен

Smiley
Newbie
*
Публикации: 6371


Усмивка


« Отговор #35 -: Януари 19, 2015, 10:29:32 »

Пиша ви тук с питанка и молба за вашето мнение.
Как бихте посрещнали идеята за лекции за родители на тема възпитание на децата? Като темите да са свързани с въпросите за етапите на порастване и съзряване, учене и памет, видовете интелект, свръхзащитаващите родители, агресията, синдромите на загуба на внимание и свръхвъзбудимост, сексът и смъртта и всичко друго, което интересува бъдещите или настоящи родители.

Бихте ли посещавали подобни лекции? Ако "да" - какви теми биха ви били интересни? Ако "не" - защо?
Активен
lioness
Newbie
*
Публикации: 8617« Отговор #36 -: Януари 19, 2015, 10:36:47 »

Бих посетила, то кой няма дилеми по отношение на възпитателните методи. Нещо по-конкретизиращо ще ни споделиш ли  Smile
Активен
Щастието явно е направено, за да бъде споделяно.
black_berry
Newbie
*
Публикации: 1460« Отговор #37 -: Януари 19, 2015, 10:53:19 »

Аз бих посещавала Smile
Интересни теми за мен са етапи в развитието на детето, занимания според възрастта, учене и памет, как да се обясняват достъпно нещата, свръхзащитаващите родители, агресията...
Също бих посещавала и срещи с други родители тип разговори и споделяне на опит Smile
Активен
Smiley
Newbie
*
Публикации: 6371


Усмивка


« Отговор #38 -: Януари 19, 2015, 11:38:28 »

Става въпрос за идея на един приятел за провеждането на подобни срещи с родители. Фокусът ще е върху възпитанието, т.е. няма да има неща свързани с кърмене, къпане, повиване. Идеята е все още в доста начален етап и събираме мнения. По-горе изброих някои от темите, които бихме искали да засегнем - на малки групи (под 20 души) с възможност за дискусии.
Активен
lioness
Newbie
*
Публикации: 8617« Отговор #39 -: Януари 19, 2015, 11:44:12 »

Чакай сега, предвижда ли се детски психолог или педагог? Кой ще води дискусията?
Активен
Щастието явно е направено, за да бъде споделяно.
Smiley
Newbie
*
Публикации: 6371


Усмивка


« Отговор #40 -: Януари 19, 2015, 12:26:35 »

Психолог
Активен
D.Dimitrova
Newbie
*
Публикации: 3178


« Отговор #41 -: Януари 19, 2015, 16:01:47 »

Бих посещавала с удоволствие такива лекции.
Активен

bizzare
Global Moderator
Newbie
*
Публикации: 15258« Отговор #42 -: Януари 31, 2015, 11:06:43 »

Смайли, във Варна 2 детски психоложки за яслите водиха такива курсове. Ходила съм в началото, докато имаше желаещи, безкрайно интересно и полезно ми беше. Аз бих ходила. В момента от време на време само гледам някой уебинар по темата, когато почва да ми става много отчаяно.
Активен

Smiley
Newbie
*
Публикации: 6371


Усмивка


« Отговор #43 -: Януари 31, 2015, 18:55:48 »

Биз, ти къде си ходила? Т.е. къде и от кого са били организирани курсовете?
Активен
bizzare
Global Moderator
Newbie
*
Публикации: 15258« Отговор #44 -: Февруари 10, 2015, 20:18:27 »

Курсовете бяха от Общината безплатни, за майките на ясленчетата. Имаше уведомления по яслите. Отделно двете психоложки си имат и частни курсове, както и една страница във фейса с техни статии и информация.

Извинявай, че късно отговарям. Ако още ти е интересно, пиши ми на лично, ще ти дам повече информация.
Активен

kpacu
Global Moderator
Newbie
*
Публикации: 2199« Отговор #45 -: Ноември 21, 2017, 11:11:56 »

За отчаяни и смели майки -
 американски опит с коликите
Активен
paiachka
Newbie
*
Публикации: 2741


The awesomest, most best lookingest, greatest!


« Отговор #46 -: Ноември 21, 2017, 12:15:28 »

Мммммм, а butt straw. More on things you can do to your child while it is a baby...
Аз едва се навивам температура да измеря.
Активен

 
Децата не са даденост и е привилегия да ги имаш!
Страници: 1 2 [Всички]   Нагоре
  Изпечатай  
 
Отиди на:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.14 | SMF © 2006, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!